Müşteri Gizlilik Politikası


İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni; bu siteyi veya bu site aracılığıyla, ya da firmamızla sözlü olarak paylaşılan bilgi ve kişisel verilerin ne şekilde işlendiği ve korunduğu ile ilgili bilgi sunma amacıyla hazırlanmıştır.

Sitemiz üzerinden üyelik işlemi gerçekleştirerek veya üyelik işlemi gerçekleştirmeksizin doğrudan bilgi paylaşımı ile hizmetlerden faydalanan kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uygun olarak hareket eden firmamız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuata uygun olarak kimliğinizi, belirli veya belirlenebilir kılınan her türlü bilginizi, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bizle paylaştığınız her türlü bilgiyi Veri Sorumlusu sıfatıyla korur, işler, kullanır ve saklar.

Dilediğiniz zaman bize başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgiyi,
  • Kişisel verilerinizin kullanılma amacını,
  • Hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını
  • Eksik ya da hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini,
  • Kanunda öngörülen şartlar sağlanmışsa bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bunu karşı itirazda bulunmayı,
  • Bilgilerinizin kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramış iseniz zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.